Tumač pojmova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
 
zalistak - list u čijem se pazušcu stvara pazušni pup i razvija bočni ogranak (u vegetativnom djelu biljke)
zalistak cvijeta - vidi pokrovni list
zaostali meristem - vidi meristemski prsten
zavojite cijevi - vidi prstenaste stanice
zavojiti raspored - odnosi se većinom na raspored listova na izdanku u kojega su pojedinačni listovi u svakom pršljenu zarotirani za određeni kut; također spirodistihija, izmjenični raspored, disperzija
zbirni plod - plod koji nastaje iz jednog cvijeta s korikarpnim ginecejom ali u kojemu plodovi pojedinačnih plodnih listovi ostaju povezani tijekom disperzije
zigomorfija - vidi jednoosna simetrija, jednoravninska simetrija
zigospora - vidi hipnozigota
zigota - diploidna stanica koja nastaje kao direktan produkt oplodnje (kariogamije) ženske gamete (n) muškom gametom (n)
zona diferencijacije - zona unutar vegetacijskog vrha izdanak koja se postupno nadovezuje na determinacijsku zoni, područje snažnije histološke diferencijacije dijelova izdanka, također zona histogeneze
zona histogeneze - vidi zona diferencijacije
zona organogeneze - vidi determinacijska zona
zoofilija - oprašivanje životinjama
zoogleja - sluzava galerta koju stvaraju mnoge bakterije
zoohorija - rasprostranjivanje diaspora životinjama
zooid - pokretna gameta
zoomejospore - vidi planomejospore
zoospora - pokretna spora opremljena bičevima ili trepetljikama (npr. Botrydium, Saprolegnia)
zoridbena dioba - mejotska dioba, mejoza
zrakasta simetrija - vidi aktinomorfna simetrija
 
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

 | home | novosti | praktikum | indeks svojti | tumač pojmova | realizacija | links |


©2000 Botanički Praktikum-On Line