Tumač pojmova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
 
takson - vidi svojta
tapetum - prehrambeno tkivo koje sudjeluje u snabdijevanju razvijajućih polenskih zrna unutar polenovnica
tektum - vanjski sloj eksine polenskog zrna
tentakul - emergencije kroz koje se proteže provodni snopić sa žljezdanom glavicom na vrhu koja izlučuje kapljicu ljepljiva, donekle medu nalik mirisna sekreta koji primamljuje malene životinje; pojavljuju se u karnovornih biljaka i služe lovu (npr. Drosera, Pinguicula)
tepala - osnovni element ocvjeća koje nije diferencirano u čaku i venčić (npr. većina jednospunica)
terminalni pup - vidi vršni pup
termotropizam - tropizam izazvan temperaturom kao vanjskim podražajem (npr. kompasni položaj)
terofit - životni oblik, biljke koje nepovoljno vegetacijsko razdoblje preživljavaju u obliku otporne sjemenke, dakle u embrionalnom stadiju, a jednogodišnje vegetativno tijelo svake godine propada; jednogodišnje biljke, anuale
testa - vidi sjemena lupina
tetraciliatna - ona koja ima četiri bičeva
tetrada - skupina od 4 spore, najčešće neposredno nakon njihova nastanka redukcijskom diobom; polenski agregat od 4 polenska zrna
tetramejospore - spore koje nakon redukcijske diobe ostaju kraće ili dulje vrijeme povezane u obliku tetrade, također tetrada, agregat od 4 spore
tetrarhna žila - vidi žila četverozrakasta
tetrasomija - pojava gena ili kromosoma u četiri identične replike
tile - vidi punilica
tile kamenčice - tile sa sekundarno odrvenjelim stjenkama, vidi punilica
Tilia tip - tip sekundarnog drva u kojega je šuplji valjak od odrvenjelog provodnog i mehaničkog tkiva potpuno zatvoren sa samo uskim sekundarnim zrakama srčike
tjemeni rubovi - nakupina inicijalnih stanica meristemskih osobina (u nekih smeđih algi npr. Dictyopteris)
tjemenica - vršna stanica (npr. nitaste alge) na koju je općenito ograničena sposobnost dijeljenja, tj. vršni rast ili točnije rastenje tjemenicom
tjemenica dvorezna - tjemenica koja odjeljuje segmente na dvije strane stjenkama koje stoje koso jedna prema drugoj, a izmjenično su nagnute na lijevo i na desno (npr. u vrpčastih steljki rodova Aneura, Metzgeria)
tjemenica jednorezna - tjemenica koja odvaja segmente samo u jednom smjeru (kod nekih nitastih steljki algi)
tjemenica mnogorezna - tjemenica koja odvaja segmente u više smjerova
tjemenica trorezna - piramidalno oblikovana tjemenica, zašiljena troplošno prema natrag i prema unutra (karakteristična za mahovine)
tjemenišni rast - rast koji se odvija diobama jedne vršne, tj. tjemenišne stanice polarne klise ili stanične niti, odvedenija varijanta od vršnog rastenja
torus - vidi cvjetište
trag lisnog snopića - dio koletaralnih žila namjenjenih snabdijevanju listova netom po odvajanju iz glavnih provodnih puteva čiji se smjer prema bazi lista može kratko pratiti u stabljici
traheidni stupanj - odnosi se na hidrosistem u kojega traheide služe u podjednakoj mjeri provođenju vode i učvršćivanju (golosjemenjače)
traheidno-libriformni stupanj - odnosi se na hidrosistem u kojega se voda provodi isključivo trahejama, a traheidalne komponente služe još samo kao spremišta za vodu (Vaccinium, Aesculus)
traheidno-trahejski stupanj - odnosi se na hidrosistem u kojega traheide i traheje u podjednakoj mjeri provede vodu (npr. Castanea)
traheidno-trahejski stupanj ograničeni - odnosi se na hidrosistem u kojega je došlo do jasne prostorne i funkcionalne diferencijacije između provodnog i mehaničkog dijela tkiva, tj. prostorno su odvojeni trahedno-trahejsko područje koje služi provođenju vode od kompleksa drvenčica, odnosno nadomjesnih vlakana koje služe učvršćenju, odnosno gomilanju škroba (Quercus, Juglans, Ulmus)
trahejski stupanj - odnosi se na hidrosistem u kojega je osnovno tkivo drvenčica potpuno odvojeno iz hidrosistema kao posve mehaničko tkivo, a povremeno sadržane traheje ispunjene su zrakom i ne sudjeluju u transportu vode (Acer, Fraxinus)
trajne zeleni - vidi trajnice
transfuzijsko tkivo - tkivo građeno od stanica bogatih bjelančevinama koje se nalazi između žilnih snopova i mezofila, te omogućuje izmjenu tvari između ovih struktura (npr. unutar igličastih listova bora, Pinus)
treslovine - kemijski spojevi, oksidacijom nastaju produkti flobafeni koji boje jezgru drveta tamno, a same treslovine štite jezgru od truljenja
triciliatna - ona koja ima tri biča
triecične b. - jednospolni muški, jednospolni ženski i dvospolni cvjetovi na različitim individuumima (npr. Fraxinus)
trifin - lipoproteinski ovoj s vanjske strane polenskog zrna koje proizvodi tapetum; ± identičan s polenkitom, ali nije nužno obojen (eng. tryphine)
trihomska hidatoda - vidi hidatoda trihomska
trijarhna žila - vidi žila trozrakasta
trikoloporatni - odnosi se na polen s tri pore sadržane unutar triju brazdi (kolpe, sulkusi, lat. sulcus)
trilokularno - odnosi se na plodnicu koja ima tri komore, tj. lokula, prostorno odvojenih jedinica sa sjemenim zametkom (ili zametcima)
trimorfizam - pojavljivanje genetski kontroliranih trovrsnih oblika iste svojte, npr. cvjetova ( OP?), tip heteromorfizma
triping - naglo oslobađanje napetih prašnika i vrata tučka smještenih u kljunu cvijeta lepirnjača pokrenuto posjetom oprašivača (eng. tripping)
triplokaulična biljka - vidi troosna biljka
tristilija - vidi trovratost
trn - šiljasta, zbog mehaničkog tkiva kruta, nerazgranjena ili razgranjena tvorevina, podrijetlom od različitih dijelova kormusa (npr. lista, palistića, bočnog ogranka i dr.)
trn korijenov - trn nastao pretvorbom korjena (npr. palme Acanthorhiza, neke epifitske broćike, Rubiaceae)
trn lisni - trn nastao pretvorbom lista ili lisnih dijelova (npr. Berberis, Cactaceae)
trn palistića - trn nastao pretvorbom palistića lista (npr. Robinia, Acacia, Euphorbia)
trn stabljični - trn nasto pretvorbom nerazgranjene stabljike (npr. Prunus spinosa, Crataegus)
troosna biljka - biljka u kojoj osi trećega reda, dakle bočni ogranci, mogu stvarati reproduktivne organe (npr. Plantago major); također triplokaulična biljka
tropizam - gibanja u obliku svijanja čvrsto priraslih organizama ili organa koje inducira i usmjerava jednostrani podražaj najčešće kao posljedica različito jakog rastenja suprotnih strana organa, a rjeđe kao posljedice promjene turgora, razlikuju se različiti tropizmi prema tipu podražaja
tropofiti - biljke koje se vanjskim izgledom i endogenim fiziološkim ritmovima više ili manje optimalno prilagođavaju ritmu klime životnog prostora (temperatura, voda, godišnja doba i dr.)
trovratost - heteromorfnost u cvjetova iste svojte koja je ispoljena prisustvom triju različitih duljina vratova tučka
turgor - unutarnji tlak u stanici koji osigurava njen oblik nastao osmotskim procesima
tvrdolisne biljke - kserofitske biljke s većinom malenim, vazdazelenim, često kožastim i sokom siromašnim listovima, nediferenciranim na palisadni i spužvasti parenhim, s malo intercelulara, te drugim mehanizmima kserofita (npr. Laurus, Myrtus, Olea)
  
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

 | home | novosti | praktikum | indeks svojti | tumač pojmova | realizacija | links |


©2000 Botanički Praktikum-On Line