Tumač pojmova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
 
idioblast - uklopina (OP.?)
idioblast za izlučivanje - djelovi tkiva koji se cijeli odbacuju nakon što se produkti lučenja odlože u vakuole stanica; pojavljuju se kao pojedinalni umetci u različitim primarnim i sekundarnim tkivima, a od produkata lučenja osobito su česti sluz, guma, smole, gumaste smole, treslovina, eterična ulja, alkaloidi, različiti enzimi i kristali kalcij-oksalata
indikatorske biljke - biljke čiji sastav pepela odražava sastav podloge na kojoj su rasle (OP?)
inducirana anizofilija - vidi anizofilija lateralna
inekvalnost - nejednaka valjanost koja se može odnositi na procese, organe, tkiva, diobe i sl.
inflorescencija - isto što i cvat (lat. __OP?)
inicijalna zona izdanka - vidi embrionalna tvorna zona
integument - sterilni ovoj oko nucela sjemena zametka u sjemenjača, pretvaranjem zametka u sjemenku od integumenta nastaje sjemena lupina
integumentni tapetum - vidi endotel
interkalarni rast - rast koji se odvija meristemskim tkivom smještenim u nodijima, također rastenje koje je posljedica diobi svih stanica u staničnoj niti (najednostavniji oblik rasta jednostavnih nitastih algi)
interkostalno područje - područje lista između glavnih žila koje sadrži samo anastomoze
interksilarni floem - uključeni floem koji se nalazi ili razvija unutar ksilema ili je njime okružen
intraksilarni floem - unutarnji floem koji se nalazi ili razvija s unutarnje strane ksilema
introgresija - “prijelaz” gena iz jedne vrste u drugu vrstu kao posljedice slučajne hibridizacije kroz djelomično uspostavljenu reproduktivnu barijeru (OP?)
introrzno - otvaranje antere prema nutarnjoj strani u odnosu na središte cvijeta
isocontae - one koje imaju jednako duge bičeve, stariji naziv za zelene alge Chlorophyta
izdanak - dio biljke, jedan od osnovnih djelova kormusa građen od osi izdanka ili stabljike i listova, također klicin stručak
izdanak nadzemni - izdanak koji se nalazi iznad razine tla
izdanak podzemni - podzemni izdanak neograničena rastenja, dio izdanka koji je najčešće plagiotropno smješten u tlu, rijetko monopodijalno, a često simpodijalno razgranjen, najčešće reduciranih listova i sa stabljičnim korijenjem, također rizom, podanak
izdankov gomolj - nadzemni ili podzemni gomolji koji se razvijaju iz djela izdanak njegovim jakim primarnim ili sekundarnim odebljanjem, npr. od hipokotila (vidi hipokotilni gomolj) ili olistalih djelova izdanka (vidi stabljični gomolj)
izmjenični raspored - vidi zavojiti raspored
izogamete - gamete koje su morfološki jednake
izogamija - stanje u kojemu su muške i ženske gamete morfološki jednake
izotomija - dihotomsko grananje u kojega se obje osi kćeri razvijaju podjednako (npr. Huperzija selago)
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

 | home | novosti | praktikum | indeks svojti | tumač pojmova | realizacija | links |


©2000 Botanički Praktikum-On Line