Tumač pojmova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
 
nanizam - pojava patuljastih oblika
nautohorija - hidrohorija kod koje dijaspora pluta na površini vode
nejednolikolisnost - vidi anizofilija
neksina - unutarnji sloj eksine u stjenci polenovog zrna
nektar - biljni sekret namjenjen kukcima oprašivačima izlučen iz odgovarajućeg sekrecijskog tkiva ili stanica, bogat šećerom
nektarij - organ za lučenje nektara
nektarij ekstrafloralni - nektarij smješten izvan cvijeta, na vegetativnim djelovima biljke (npr. na lisnim peteljkama u vrsta rodova Prunus, Acacia)
nektarij floralni - nektarij smješten unutar cvijeta
neoendem - endemična svojta relativno novijeg porijekla
neotenija - postojanje juvenilnih osobina u odraslih jedinki; također i obrnuto, postojanje osobina odraslih jedinki (npr. spolni rasplodni sustav) u juvenilnih jedinki
nepravo tkivo - vidi plektenhim
nervatura - sustav žila u biljnom organu, npr. listu
nervatura dihotmna - nervatura viličasta
nervatura rašljasta - vidi nervatura viličasta
nervatura viličasta - nervatura u kojega se pojedina žila grana uvijek na dvije nove žile, također rašljasta nervatura, dihotomna nervatura; primitivni sustav grananja (npr. Adiantum, Ginkgo)
nespolna generacija - generacija koja stvara spore, najčešće haploidne i to redukcijskom diobom
nototribalno - oprašivanje kod kojega se polen vezuje za trbuh (?OP) kukca oprašivača
nožica - držak polinija, dio polinarija, nastao od dijelova rosteluma (lat. stipes) (Orchidaceae)
nucel - dio sjemena zametka sjemenjača unutar kojega nastaju megaspore, a kasnije sadrži ženski gametofit, homologan je megasporangiju
nuklearna dioba - dioba u kojoj se dijeli samo jezgra, bez istodobne diobe citoplazme i nastanka staničnih stjenki
nutacijska gibanja - gibanja kao posljedice različito jakog rastenja suprotnih strana organa koji se giba
 
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

 | home | novosti | praktikum | indeks svojti | tumač pojmova | realizacija | links |


©2000 Botanički Praktikum-On Line