Realizacija
     Biljni materijal je sabiran u različitim periodima vegetacijske sezone. Dio potječe iz Botaničkog vrta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a dio je sabiran na terenskim izlascima, većinom u okolici Zagreba.

Makrobjektivom su slikani vanjski izgledi biljaka, te pojedini biljni organi. Izrađeni negativi digitalizirani su pomoću slide-scannera. Za mikromorfološke i makromorfološke sadržaje izrađeni su odgovarajući preparati biljnih organa, te su snimljeni digitalnom kamerom na stereomikroskopu uz povećanja 10-200x i mikroskopu povećanjima 100-500x.

Pored originalno proizvedenih fotografija, u periodu koji slijedi u fotodokumentaciji će naći mjesto i materijal izrađen na drugim sveučilištima, za potrebe sličnih studija u svijetu.

Kreiranje pratećih sadržaja omogućilo je nastavno osoblje Botaničkog zavoda prema nastavnom planu i programu. Sve su slike obrađene grafičkim softwareom, i pohranjene u JPG formatu. 

Projekt je u cjelosti ostvaren na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Kolege s Zoologijskog zavoda omogućili su uporabu digitalne kamere za izradu makro i mikromorfoloških preparata, dok je digitaliziranje dijapozitiva i upotrebu nastavnog i slikovnog sadržaja omogućio Botanički zavod. Dio praktikuma vezan uz nastavu na Sveučilištu realiziran je u okviru projekta Ministarstva znanosti i tehnologije (id. 00-26, ugovor 354-1-0311-2000). Dio materijalne potpore, vezane uz praktikum namjenjen e-školi mladih znastvenika - Biologija potječe od donacije Instituta Otvoreno društvo-Hrvatska (Grant No.: 62/98 RCHYP-U).

 | home | novosti | praktikum | indeks svojti | tumač pojmova | realizacija | links |


©2000 Botanički Praktikum-On Line