Tumač pojmova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
 
egzoderma - sekundarno kožno tkivo korijena nastalo od jednog ili nekoliko subepidermalnih slojeva stjenki obogaćenih suberinom; zamjenjuje rizodermu nakon njenog ugibanja
egzosporija - razvoj gametofita izvan stjenke spore
ekodema - populacija (ili gene-pool) prilagođena posebnim prilikama staništa
ekološka amplituda - ukupan raspon nekog ekološkog parametra unutar kojega neka vrsta može opstati
ekološka niša - posve određeni set abiotskih i biotskih čimbenika unutar kojega neka svojta egzistira
eksalbuminske sjemenke - one koje u zrelom obliku ne sadrže endosperm
ekskretne rupice - lizigeno nastala ekskretna spremišta u kori nekih plodova (npr. Rutaceae, Myrtaceae)
ekstrafloralni nektariji - vidi nektarij ekstrafloralni
ekstrorzno - otvaranje antere prema vanjskoj strani u odnosu na središte cvijeta
ekvalnost - jednaka valjanost koja se može odnositi na procese, organe, tkiva, diobe i sl.
ekvidistancija - vidi pravilo ekvidistancije
elajofor - žljazda na cvijetu koja luči uljne spojeve (eng. elaiophore)
elajosom - želatinozni dodatak na sjemenoj lupini (proteinskog, uljnog, ugljikohidratnog sastava) za poticanje mirmekohorije
embrio - mladi sporofit nastao mitotskim diobama zigote smješten unutar sjemenke
embriogeneza - proces nastanka embrija
embrionalna tvorna zona - vršni dio vegetacijskog čunja, tj. zona od cca 0,01-0,05 mm, stanice prameristema izuzetno nježnih stjenki, također inicijalna zona izdanka
embrionija - isto što i embriogeneza (eng. embryony)
embrionska vreća - ženski gametofit u kritosjemenjača smješten u nucelu sjemena zametka, u najuobičajenijem slučaju građen od 8 stanica (Polygonum tip) nastao iz jedne matične stanice (monosporni tip razvoja)
EMC - od engleskog “embrio-sac mother cell”, matična stanica embrionske vreće, megaspora koja se razvija u ženski gametofit
endem - svojta ograničena rasprostranjenja; termin se uobičajeno koristi i uz pripadni geografski pojam, npr. biokovski endem, hrvatski endem, europski endem
endoderma - unutarnji sloj kore korijena, razdvaja koru od centralnog cilindra
endoparazit - parazitska ili nametnička biljka koja u cijelosti razvija svoje jako reducirane vegetativne organe unutar tijela domadara, a pojavljuje se izvan domadara jedino u periodu cvatnje (unutar Rafflesiaceae)
endosperm - hranjivo tkivo smješteno u sjemenci koje se koristi tijekom formiranja embrija i/ili klijanja izdanka; različitog je podrijetla u golosjemenjača (vidi primarni e.) i kritosjemenjača (vidi sekundarni e.)
endosporija - razvoj gametofita unutar stjenke spore
endotecij - stanični sloj u stjenci antere u kojem stanice uobičajeno imaju specifična zadebljanja stjenke
endotel - unutarnji sloj integumenta koji okružuje embrionsku vreću u nekih svojti. također se naziva i integumentni tapetum
endotesta - unutarnji sloj koji se diferencira iz endotela integumenta sjemena zametka, često je tanak ili potpuno reduciran
endozoohorija - rasprostranjivanje diaspora životinjama njihovim probavnim traktom
entomofilija - oprašivanje kukcima
epiderma - tkivo (kožno, pokrovno) na površini nadzemnih dijelova biljke
epifit - biljka koja kao podlogu svojeg rasta ima neku drugu biljku ili dio nežive prirode (krovovi, telefonske žice i sl.), te nema nikakva kontakta s tlom, ali nije s njom i nikakvoj fiziološkoj vezi, tj. nije parazit ili poluparazit
epigejsko klijanje - klijanje u kojega supke probijaju sjemenu lupinu, zauzimaju nadzemni položaj, ozelene, te kraće ili dulje vrijeme asimiliraju kao i pravi listovi, te im i više nalikuju (npr. Fagus, Tilia, Sinapis, Carpinus); također kao termin koji se odnosi na supke - epigejske supke
epikon - gornja polovina pločastog oklopa stanica u Dinophyta
epistomatski list - list koji ima puči samo s gornje strane (npr. plivajući listovi, smotani listovi nekih predstavnika porodice Ericaceae i Poaceae)
epiteka - gornja, prehvaćajuća ljuštura u algi kremenjašica
epitem - skupina malenih parenhimskih stanica bez klorofila koje služe izlučivanju tekuće vode
epitemska hidatoda - vidi hidatoda epitemska
epitonija - jači razvoj gornje strane nekog organa
epitonija - jači razvoj gornje strane općenito, tip monosimetrijske dorziventralne građe; jači razvoj ogranaka drugoga reda u gornjem dijelu biljke (npr. kod mnogih grmova)
epizoohorija - rasprostranjivanje diaspora životinjama na njihovoj površini
ESS - stabilna evolucijska strategija (od eng. evolutionary stable strategy), ravnoteža u poplaciji je rezultat različitih ali uravnoteženih selekcijskih pritisaka
esteraza - enzim koji razgrađuje masti
etažni kambij - vidi dilatacija
eukariot - Eukaryota
eurieke - vrste sa širokom ekološkom amplitudom
eutrofikacija - proces prirodnog ili češće umjetnog obogaćivanja voda organskim tvarima koji izaziva najčešće nepovoljne promjene u biocenozama
 
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

 | home | novosti | praktikum | indeks svojti | tumač pojmova | realizacija | links |


©2000 Botanički Praktikum-On Line