Tumač pojmova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
 
Müllerova mimikrija - mimikrija u kojoj istu osobinu ili signal dijeli veći broj različitih vrsta, a u zajedničkom interesu
makrogameta - veća, najčešće ženska gameta u slučaju anizogamije
makrospora - vidi megaspora
manit - vidi manitol
manitol - šećerima sličan alkohol, skladišni spoj u nekih algi (npr. Phaeophyta, Baccilariophyceae), također manit
marginalni meristem - meristem subepidermalnog položaja koji osigurava rast lista u širinu, također rubni meristem
mastigonema - pokrov nalik dlakama na bičevima u nekih algi
medijalna žila - vidi žila medijalna
medularni oblik rasta - oblik primarnog rasta u debljinu u dvosupnica do kojeg dolazi ravnomjernim umnažanjem stanica parenhima srčike (npr. korabica, celer, vriježe krumpira)
megaspora - spora (n) nastala redukcijskom diobom iz matične stanice magaspora, razvija se u ženski gametofit, makrospora
megasporangij - sporangij u kojem redukcijskom diobom nastaju megaspore; kao termin se uobičajeno koristi u skupini heterospornih papratnjača, a ponekada i za golosjemenjače; homolog je nucelu kritosjemenjača
megasporofil - list u čijem se pazušku razvija megasporangij (mjesto nastanka megaspora); kao termin se uobičajeno koristi u skupini heterospornih papratnjača, a ponekada i za golosjemenjače; homolog je plodnom listu kritosjemenjača
mejogamete - naziv za gamete nastale mejozom, tj. redukcijskom diobom
mejospora - haploidna spora nastala redukcijskom, tj. mejotskom diobom, također gona
mejosporangij - sporangij u kojem dolazi do redukcijske diobe, te nastaju haploidne spore ili mejospore
mejosporangijum - sporangijum u kojem nastaju mejospore
mejospore - naziv za spore koje nastaju mejozom, tj. redukcijskom diobom
melitofilija - oprašivanje pčelama (eng. melittophily)
meristemski prsten - ostatak prameristema smješten u vegetacijskom čunju u determinacijskoj zoni sa zadržanom embrionalnom diobenom aktivnošću, prstenasta oblika s prakorom s vanjske strane i prasrčikom s nutarnje, i područjima diferencijacije žila, također meristemski valjak, zaostali meristem
meristemski valjak - vidi meristemski prsten
mesožderke - vidi karnivorne biljke
metatopija - interkalarni procesi rastenja u bazalnom tkivu pazušnog pupa koji mogu uzrokovati pomake pupa u odnosu na pripadnu brakteju, tako da se prvobitni prostorni odnosi između brakteje i pupa prividno mijenjaju; oblici metatopije su konkaulescencija i rekaulescencija
metlica - tip cvata (eng. panicle) OP.?
mezofit - ekološki tip, biljka koja izbjegava ektremnu vlagu ili sušu, biljka umjerenih prilika, između kserofita i hidrofita
mezokariotska stanica - naziv koji se ponekada koristi kako bi se istakla neobičnost u građi stanice dinoflagelata, kao prijelaznog oblika između prokaritoske i eukariotske stanice
mezotonija - razvoj pupova koji se nalaze u središnjem djelu ogranaka prije svih ostalih (vidi akrotonija, bazitonija)
mikrogameta - manja, najčešće muška gameta u slučaju anizogamije
mikropila - otvor na integumentu (ili tzv. mikropilarnoj cjevčici ukoliko ista postoji) na vrhu sjemena zametka; mjesto čestog prodora polenske mješinice prilikom oplodnje (porogamija)
mikroporno drvo - rastresito-porozno drvo u kojega se pojavljuju traheje približno jednake širine rastresito raspoređene preko čitavog goda (npr. Acer, Aesculus, Alnus, Fagus, Populus, Salix, Tilia)
mikrospora - spora (n) nastala redukcijskom diobom iz matične stanice mikrospora, razvija se u muški gametofit
mikrosporangij - sporangij u kojem redukcijskom diobom nastaju mikrospore; kao termin se uobičajeno koristi u skupini heterospornih papratnjača, a ponekada i za golosjemenjače; homolog je polenovnici kritosjemenjača
mikrosporofil - list u čijem se pazušku razvija mikrosporangij (mjesto nastanka mikrospora); kao termin se uobičajeno koristi u skupini heterospornih papratnjača, a ponekada i za golosjemenjače; homolog je prašniku kritosjemenjača
miofilija - oprašivanje muhama
mirmekohorija - rasprostranjivanje diaspora mravima
mirujući pupovi - vidi pup mirujući
mitosporangij - sporangij u kojemu mitotskom diobom nastaju spore (npr. Mucor)
mitospore - spore nastale mitotskom diobom
mladenački list - vidi primarni list
monarhna žila - vidi žila jednozrakasta
monecična b. - vidi jednodomnost
monobionti - organizmi (svojte) u kojih postoji samo jedna dominantna slobodno živuća generacija koja se može umnožavati mitozom, ili gametofit (kada je sporofit samo zigota koja odmah ulazi u mejozu) ili sporofit (kada su gametofit jedino gamete koje odmah kopuliraju) (neke alge)
monofiletsko - porijeklo iz jedne razvojne linije (jednog predačkog organizma)
monofilija - odnosi se na cvijet kojeg oprašuje samo jedna vrsta oprašivača
monokotiledona -vidi jednosupnica
monomejospora - posljednja od četiriju megaspora koja preostaje i dalje se razvija nakon redukcije triju ostalih (npr. unutar nucela većeg broja sjemenjača)
monomorfizam - pojavljivanje jednog morfološkog oblika unutar iste svojte, suprotno od polimorfizam
multilokularni - odnosi se na ginecej, onaj koji ima veći broj lokula, prostorno odvojenih jedinica sa sjemenim zametkom (ili zametcima)
 
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

 | home | novosti | praktikum | indeks svojti | tumač pojmova | realizacija | links |


©2000 Botanički Praktikum-On Line