Tumač pojmova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
 
S aleli - aleli gena koji kontroliraju sustav samo-inkopatibilnosti u biljaka
samo-inkopatibilnost - nemogućnost samooprašivanja i samooplodnje; polen potječe od drugog individuuma
samo-kompatibilnost - mogućnost samooprašivanja i samooplodnje; polen potječe s istog individuuma
saprofit - biljka kojoj nedostaje klorofil, potrebe za energijom zadovoljava razgradnjom gotove organske materije
sapromiofilija - oprašivanje muhama cvjetova koji izgledom nalikuju na meso ili trulež
sarkotesta - vanjski sloj integumenta razvijen u sočni ovoj oko sjemenke u nekih svojti, npr. Ginkgo
Schrimper-Braunov glavni red - zakonitost u divergencijama listova u kojem su brojnik i nazivnik uvijek zbroj brojnika odosno nazivnika dvaju prethodnih razlomaka: 1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13 itd., tj. oba broja razlomka prate tzv. Fibonaccijev red
sekcija - taksonomska kategorija između vrste i roda
sekundarna homorizija - pojava sporednog stabljičnog korijenja iz nodija (osoito u jednosupnica)
sekundarni endosperm - hranjivo tkivo (3n) u sjemenkama kritosjemenjača namjenjeno prehrani embrija i/ili klijanju izdanka; nastaje dvostrukom oplodnjom, kariogamijom diploidnih središnjih jezgara embrionske vreće s jednom od haploidnih muških gameta
sekundarni pup - vidi pup sekundarni
semi-kompatibilnost - vidi polu-kompatibilnost
septa - pregrada plodnice podrijetlom od tkiva plodnih listova u sinkarpnih i nekih parakarpnih gineceja (djelomične septe)
serijalni pup - vidi pup serijalni
shizogeno sekretno spremište - sekretno spremište u parenhimu ili drugim tkivima u kojima žljezdane stanice ili žljezdani epitel redovno graniči s okruglim ili nepravilno omeđenim intracelularnim prostorima (npr. u listu vrste Hypericum perforatum) ili cjevastim razgranjenim ili nerazgranjenim kanalima (hodnicima)(npr. Pinaceae); dijele se prema sadržaju na smolenice (npr. Pinaceae)
shizogonija - raspadanje višejezgrenog protoplasta na onoliko stanica kćeri koliko primarni protoplast sadrži jezgara ,također raspadajna dioba, razlikuje se sukcedana (Chlamydomonas) i simultana (Chlorococcum) shizogonija
shizotomija - najednostavniji način razmnožavanja mnogih jednostaničnih protofita diobom na dva dijela (Ankylonoton)
sifo - od lat. ___ cijev (OP?)
sifonalan oblik - građa nekih algi od cijevastih mnogojezgrenih stanica (cenocita) najčešće nastalih uzastopnim karikinezama uz odsustvo citokineza (npr. zelena alga Derbesia), također cenocitni oblik
simetrija njihala - odnosi se na simetriju koja se pojavljuje kod distihnog ili dvorednog rasporeda listova
simpatrična - odnosi se na preklapajuće areale, tj. geografske distribucije; uobičajeno se koristi kao termin za opisivanje npr. simpatričke specijacije
sinergida - stanica smještena u paru u vršnom djelu embrionske vreće koja (jedna od dvije) prva dolazi u kontakt s polenskom mješinicom prilikom procesa oplodnje; može imati diferencirani filiformni aparat, zajedno s jajnom stanicom čini tzv. jajni aparat
singamija - sjedinjavanje dvojakih (+ i -, ili f i m) gameta tj. rasplodnih stanica nastalih mejozom
singulum - transverzalni kanal u stanici dinoflagelata, također ekvatorijalni, poprečni
sinzoospora - mnogojezgrena zoospora nastala povezivanjem brojnih jednojezgrenih zoospora jedne matične stanice u jedinstvenu strukturu namjenjenu vegetativnom razmnožavanju (npr. Vaucheria)
sistem izdanka - struktura koja nastaje iz osi izdanka (stabljike) stvaranjem postranih ogranaka, a može biti dopunen korijenovim izdancima
sistem korijena - struktura koja nastaje iz glavnog korijena stvaranjem bočnog korijenja, a može biti dopunjen adventivnim korijenjem
sisulja - vidi haustorij
sjedeći list - list koji nema petelju, već s lisnom bazom dodiruje ili je prirastao za stabljiku
sjemena lupina - ovoj sjemenke koji nastaje od jednog ili dva integumenta tijekom pretvorbe sjemenog zametka u sjemenku; najčešće tvrd, zaštitne uloge, testa (lat. OP?)
sjemeni zametak - organ karakterističan za sjemenjače, sastoji se od integumenta (1 ili 2), nucela, ženskog gametofita, te ponekada drška i mikropilarne cjevčice (osobito u nekih golosjemenjača); nakon oplodnje pretvara se u sjemenku, ovula, ovulum, (lat. ovulum)
sklereide - vidi kamenčica
sklerenhim - mehaničko tkivo u kojega stanice imaju odebljanu stjenku sa sviju strana (za razliku od kolenhima); u nekim slučajevima kod izrazito debelih stjenki protopalst može potpuno uginuti
sklerenhimska ovojnica - vidi žilna ovojnica
sklerenhimska vlakna - stanice koje grade mehaničko sklerenhimsko tkivo, vretenasta, zbog vršnog rastenja često znatno produžene stanice s fino ušiljenim krajevima i s rijetkim, koso uzlaznim jažicama ili bez njih, prosječna dužina je 1-2 mm, kod lana (Linum) čak 0,4-6,5 cm, kod koprive (Urtica) do 7,5 cm, i drugih predstavnika porodice kopriva (Urticaceae) do 55 cm
sklerotasta - srednji sloj integumenta koji se razvija u tvrdi, drvenasti ovoj oko sjemenke u nekih svojti
sluzni kanal - shizogena sekretna spremišta kanalnog oblika ispunjena sluzastim sadržajem (npr. Cycadaceae)
smolenice - shizogena sekretna spremišta kanalnog oblika ispunjena smolastim sadržajem, također smolni kanali (npr. Pinaceae)
smolni kanali - vidi smolenice
solarni usmjerivači - vidi sunčani usmjerivači
solna sukulencija - način obrane biljaka halofita od previsoke koncentracije soli akumuliranjem vode u svrhu razređenja staničnog soka (npr. Salicornia) čime mogu poprimiti sukulentnu građu i nalikovati kserofitima
somatogamija - kopulacija jednostavnih vegetativnih stanica (Ascomycetes, Basidiomycetes)
spata - posebni oblik pricvjetnog lista koji najčešće omata cvijet ili cvat (npr. Arum) (lat. spatha)
spermatozoid - gibljiva muška gameta, mikrogameta, opskrbljena bičem, bičevima ili trepetljikama, također spermij
spermij - vidi spermatozoid
spermogonij - termin koji se ponekada rabi za anteridij u kojem nastaju samopokretne muške gamete spermiji
spirodistihija - vidi zavojiti raspored
spirotrofija - pojačana tendecija ka razvoju zavojitog rasporeda listova
spolna generacija - generacija koja proizvodi gamete, tj. spolne rasplodne stanice, najčešće haploidne i to mitotskom diobom
spolna potencija - izraz koji se koristi za označavanje postojanja tzv. “+” i “-“ gameta, inače jednakih prema obliku i veličini (izogamete)
spolna stanica - vidi gameta
sporangij - organ u kojem se redukcijskom diobom proizvode haploidne spore
sporocista - termin koji se ponekada rabi za sporangij
sporofil - list koji nosi ili u čijem se pazušku zameće i razvija sporangij
sporofit - diploidna generacija života biljke; razvijeniji u viših biljaka (npr. kritosjemenjače), a reduciraniji u nižih (npr. mahovine)
sporogena mejoza - redukcijska dioba (mejoza) prilikom koje nastaju haploidne nespolne stanice ili spore
sporopolenin - lipoprotein, glavni sastavni dio eksine u građi stjenke polenovog zrna kritosjemenjača
spužvasti parenhim - parenhim koji se većinom sastoji od nepravilno oblikovanih stanica s upadljivo velikim intracelularnim prostorima; u lista je npr. smješten ispod asimilacijskog parenhima, a intracelulari su u neposrednoj vezi s pučima
srčika - više ili manje opsežno parenhimsko tkivo u središtu izdanka, primarno trajno tkivo, spremišne uloge ili mjesto nastanka šupljine srčike, također tkivo srčike
srčikina šupljina - vidi šupljine srčike
središnje jezgre - dvije jezgre (stanice) (n) embrionske vreće kritosjemenjača, stapanjem formiraju jednu središnju jezgru (2n, dikarion, primarna jezgra endosperma, centralna jezgra) koji dolazi u kontakt s drugom muškom gametom (kariogamija) tijekom procesa dvostruke oplodnje i formiraju zametak sekundarnog endosperma (3n); također centralne jezgre (jezgra)
srž - stariji, središnji djelovi drveta čije su traheje zbog ulaska zraka izdvojene iz hidrosistema, najčešće još samo mehaničke uloge (npr. Acer campestre, Fagus, Picea, Tilia, Abies); unutarnji dio često odumre i isuši se, a kako nema impregnacije i stvaranja trajnije jezgre, sa starošću stabla često postaju šuplja zbog napada gljiva
stabljične sukulente - vidi sukulente stabljične
stabljični gomolj - tip izdankova gomolja nastao primarnim ili sekundarnim odebljanjem nadzemne (npr. korabica koja još uvijek na odebljalom djelu nosi listove, Brassica oleraceae var. gongylodes) ili podzemne stabljike (npr krumpir, Solanum tuberosum)
stabljični gomolj podzemni - tip izdankova gomolja nastao primarnim ili sekundarnim odebljanjem podzemne stabljike koji ima, kao i rizom, samo kožičaste i prolazne pridankove ljuskave listove ili njihove ožiljke, ograničenog su rasta i bez korijena, te traju samo jedno vegetacijsko razdoblje (npr. krumpir, Solanum tuberosum)
stabljični trn - vidi trn stabljični
stabljika - jedan od glavnih djelova kormusa, uobilajeno nadzeman, nosi listove, služi provođenju tvari između listova i korijena i dr., isto što i os izdanka
stahisporija - smještaj sjemena zametka na osi biljke
staminodij - sterilni prašnik, čest u jednospolnih ženskih cvjetova, ali i drugdje kada ima raznoliku ulogu, npr. nektarija ili petaloidnih prašnika.
stanice propusnice - pojedine stanice endoderme, najčešće smještene pred trahajema žila, koje nemaju jednostrano ili drugačije odrvenjele i odebljale stjenke
statospora - trajni stadij koji stvaraju neki predstavnici algi odjeljka Chrysophyta, nalik boci s čepom koja sadrži protoplast (red Chrysomonadales)
stela - provodni cilindar sa svim provodnim elementima
stelarna teorija - teorija koja tumači filogenetsko podrijetlo pojedinih tipova žilnog sustava
stenoeke - vrste s uskom ekološkom amplitudom
stereomi - mehanička tkiva
sternotribalno - oprašivanje kod kojega se polen vezuje za leđa (OP?) kukca oprašivača
stigma - očna pjega, fotosenzitivni organel
stigma - vidi njuška
stilodij - proširenje donjeg dijela vrata u diskastu tvorevinu nektarijske uloge (Apiaceae)
stipula - vidi palistić
stolon - vidi vriježa
sukulente - kserofiti koji gomilaju vodu tijekom kratkih kišnih razdoblja u posebnim snažno razvijenim vodnim tkivima, te su s tim u vezi barem neki organi postali debeli, mesnati i sočni
sukulente korijenske - sukulente u kojih je zadebljali korijen oblikovan kao spremište za vodu (neki pripadnici svojti Apiaceae, Cucurbitaceae, Asterales, Asclepiadaceae, Pelargonium, Oxalis, većinom kserofitskih staništa, stepa i pustinja)
sukulente lisne - sukulente u kojih su zadebljali listovi oblikovani kao spremišta za vodu (Sedum, Sempervivum, Agave, Aloë , Mesembrianthemum)
sukulente stabljične - sukulente u kojih je zadebljala stabljika oblikovana kao spremište za vodu (Cactaceae, Euphorbia, Stapelia i druge Asclepiadaceae, glavočika Kleinia, Cissus cactiformis - Vitaceae)
sulkus - longitudinalni kanal u stanici dinoflagelata, također uzdužni
sunčani usmjerivači - cvjetovi koji imaju mogućnost fokusiranja i pretvorbe sunčane emisije u pojedine dijelove cvjet u obliku topline, veće od topline okoline (neke arktičke svojte); također solarni usmjerivači (eng. solar furnace OP. provjeriti prijevod)
supka(e) - dio embrija nalik listu ali je obično jednostavnije građe, spremišne uloge kada ostaju unutar sjemene lupine (obično ispod tla, vidi hipogejske supke) ili kraće vrijeme asimiliraju kada probijaju sjemenu lupinu i nadzemne su (vidi epigejske supke), također kotiledon(i)
svojta - taksonomska kategorija bilo kojeg ranga, takson (lat. taxon, pl. taxa)
switch-biljke - biljke s ± reduciranim listovima ili listovi potpuno nedostaju, a fotosintetske funkcije su prenešene na ± modificiranu stabljiku ili lisne peteljke, tj. na filokladije i/ili filodije
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

 | home | novosti | praktikum | indeks svojti | tumač pojmova | realizacija | links |


©2000 Botanički Praktikum-On Line