Indeks svojti
Na stranicama indeksa svojti možete pronaći pojedine biljke po njihovim latinskim imenima.
Imena biljkaka su radi lakšeg snalaženja poredana po abecednom redu.

Popis trenutno broji 89 biljaka od kojih se većina obrađuje na nastavi praktikuma iz Kormofita i Morfologija bilja.

 

 | home | novosti | praktikum | indeks svojti | tumač pojmova | realizacija | links |


©2000 Botanički Praktikum-On Line