Tumač pojmova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
 
labelum - vidi usna
lamela - središnji sloj stanične stjenke građen od pektina
lateralna anizofilija - vidi anizofilija lateralna
lenticela - posebno oblikovano sekundarno meristemsko tkivo s brojnim intracelularnim prostorima koje kroz pluto u kojem nema intercelulara omogućuje izmjenu plinova kroz peridermu do intracelularnih sistema živog tkiva; nastaju najčešće ispod puči u radijalnom smjeru, a u obliku kanala mogu biti ispunjeni tamnosmeđom prašinom, mrtvim stanicama (pruge u plutenim čepovima); također plutna bradavica, pora korew
leptocentrična žila - vidi žila leptocentrična
leukoplast - vidi amiloplast
lijana - drvenasta penjačica ili povijuša koje se penju po živom ili neživom supstratu tankom stabljikom, te na taj način dovode svoje vegetativne organe u najpovoljniji odnos prema suncu bez razvoja jakih nosivih stabala
lila - sva tkiva (ukljulujući i djelove periderme) koja se nađu odvojena slojevima pluta (sve dubljim zametanjem felogena) od unutarnjih djelova, te snabdjevanja vodom i hranjivim tvarima, odumiru, ljušte se ili raspucaju; također lup
lila ljuskasta - lila u kojoj slojevi pluta obuhvaćaju i plutni kambij iz kojega su nastali u uzdužnom smjeru stabla na ograničene djelove; kora se ljušti u obliku manjih ili većih ljuskastih komada tkiva (npr. Quercus, Platanus, Pinus)
lila prstenasta - lila u kojoj naslage pluta formiraju okrugle, zatvorene šuplje valjke (npr. Betula, Prunus cerasus)
lila prugasta - lila u kojoj su okrugli, zatvoreni šuplji valjci naslaga pluta prekinuti uzdužnim parenhimskim prugama (npr. Vitis, Lonicera, Clematis)
lisna peteljka - dio lista koji povezuje lisnu plojku sa stabljikom; provodi vodu i asimilate do plojke, te dovodi plojku u odgovarajući položaj prema stabljici i izvoru svjetlosti
lisna stabla - “stabla” koja nastaju isključivo od sočnih lisnih rukavaca koji su obavijeni jedni oko drugoga i ukrućeni mehaničkim tkivom (npr. banana, Musa), također prividna stabla
lisne sukulente - vidi sukulente lisne
lisni jastučić - zadebljanje smješteno na bazi ili vrhu lisne peteljke (ili peteljčica liski) koje ponekada sudjeluje u gibanju listova (također pulvinus OP?), djeluju poput zglobova, ponekada osjetljivih na dodir (mehanoreceptori) (npr. podražljiva mimoza, Mimosa pudica)
lisni otvor - prekidi (otvori) u kambijskom (ili prokambijskom) cilindru na mjestu odvajanja lisnih snopića
lisni snopić - provodni snop koji iz stabljike ulazi u list
lisni trn - vidi trn lisni
listopadne biljke - biljke kod kojih su listovi aktivni samo jedno vegetacijsko razdoblje
litoautotrofi - vidi kemoautotrofi
lizigena ekskretna spremišta - spremišta sekreta koja nastaju iz skupina stanica čije se stjenke i protoplasti postupno razgrade (npr. Rutaceae)
lukovica - podzemni, vrlo skraćeni izdanak spremišne uloge s odebljalim sočnim ljuskavim listovima ili njihovim djelovima, npr. sočnim ljuskavim pridankovim listovima (Tulipa, Fritillaria, Lilium martagon), sočnim zatvorenim rukavcima odumrlih pravih listova koji obuhvaćaju stabljiku (Allium), ili i jedno i drugo naizmjenično (Lilium candidum, Hycinthus)
lukovičasti geofit - vidi kriptofiti
lukovina - vrlo skraćena, pločasta do čunjasta os (stabljika) u lukovice iz čije vegetacijske točke kod klijanja istjera nadzemni izdanak s cvjetovima
lup - vidi lila
 
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

 | home | novosti | praktikum | indeks svojti | tumač pojmova | realizacija | links |


©2000 Botanički Praktikum-On Line