Tumač pojmova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
 
CAM - kratica od eng. “Crassulaceaen Acid Metabolism”, prema porodici Crassulaceae, biljke koje noću gomilaju organske kiseline (većinom malat), a danju ponovo oslobađaju CO2, i redukcijske ekvivalente, te se njima koriste u Calvinovom ciklusu; mnoge biljke s rezervnim staničjem za vodu (sukulente) i to takve koje u istim stanicam imaju kloroplaste i velike vakuole, konkurentne u prvom redu na suhim staništima, gdje hladne noći pospješuju stvaranje malata, a izdašne ali rijetke oborine omogućuju popunjavanje vodenih spremišta
cenobij - jednostavan kolonijalni oblik jednostaničnih algi u kojemu još uvijek nije došlo do specijalizacije i diferencijacije, stanica su povezane zajednički izlučenom galertom ili zajedničkom staničnom stjenkom
cenocite - dugačke cijevaste stanice s mnogo jezgara (npr. Vaucheria)
cenocitni oblik - vidi sifonalni oblik
cenozigota - zigota s više jezgara (nastala npr. gametangiogamijom, npr. Mucor)
centralna jezgra - vidi središnje jezgre
centralna radijalna žila - vidi žila centralna radijalna
cikloporno drvo - prstenasto-porozno drvo u kojega su vrlo široke cijevi (traheje) ograničene na rano drvo, a u kasnom drvu prevladavaju vlaknate traheide i drvenčice uskog lumena (npr. Castanea, Fraxinus, Quercus, Robini, Ulmus)
cipsela - cypsella ? jednosjemeni plod glavočika obično opskrbljen papusom
cisterne - naziv za bazalni dio rozete usko priljubljenih listova (npr. Bromeliaceae) u koje se može sakupiti i znatnija količina oborinske vode
cistozigota - trajna zigota, zigota koja po nastanku singamijom nakon kraćeg ili duljeg vremena prijeđe u trajni stadij, tj. neko vrijeme, najčešće s pojačanom staničnom stjenkom miruje, ponekada zigospora
citokineza - dioba citoplazme, termin koji se ponekada koristi kako bi se naglasila prostorna i vremenska odvojenost diobe jezgre (kariokineza) od diobe citoplazme
cvat - skupina cvjetova odgovarajućeg prostornog, vremenskog i dr. uređenja
cvjetište - sterilni dio cvijeta, vegetativni vrh izdanka ograničena rasta koji nosi sve ostale dijelove cvijeta, također receptakulum (lat. receptaculum), cvjetna os, torus
cvjetna os - vidi cvjetište
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

 | home | novosti | praktikum | indeks svojti | tumač pojmova | realizacija | links |


©2000 Botanički Praktikum-On Line