Tumač pojmova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
 
gameta - specijalizirana reproduktivna stanica (obično haploidna, n) koja se tijekom spolnog načina razmnožavanja spaja s drugom gametom gradeći diploidnu zigotu; obično razlučene na muške i ženske gamete, rasplodna stanica, spolna stanica
gametangij - stanice ili stanične skupine od kojih nastaju gamete ili unutar kojih nastaju gamete
gametangiogamija - pojava u kojoj čitavi gametangiji sudjeluju u kopulaciji (neke gljive, npr. Saprolegnia, Peronospora)
gametocista - termin koji se ponekada rabi za gametangij općenito
gametofit - haploidna generacija života biljke; razvijeniji u nižih biljaka (npr. mahovine), a izuzetno reduciran u viših (npr. kritosjemenjače)
gametogena mejoza - redukcijska dioba (mejoza) prilikom koje nastaju haploidne spolne rasplodne stanice ili gamete (npr. sisavci)
geitonogamija - oplodnja koja se zbiva između različitih cvjetova isog individuuma
generacijsko vrijeme - vrijeme koje je potrebno da upravo odjeljena stanica kćer postane ponovno zrela za diobu
genet - genetski individuum nastao jedinstvenom fuzijom gameta, obično je genetski jedinstven, tj. različit od drugih geneta iste svojte, a može se sastojati od jednog ili više remeta
geotropizam - odnos rasta biljnog organa prema gravitaciji
geotropizam negativni - rast biljnog organa prema "gore”
geotropizam pozitivni - rast biljnog organa prema “dolje”
ginecej - skup svih plodnih listova jednog cvijeta
ginecej - monomerni - onaj koji se sastoji od jednog plodnog lista (npr. Prunus)
ginecej - semikarpni - sinkarpni ginecej u kojemu su plodni listovi srasli samo djelomično svojim bazama (=semicenokarpni)
ginecej - eusinkarpni - pravi sinkarpni g., eusinkarpni g., plodni listovi srasli svim djelovima
ginecej   - pseudomonomerni - nalikuje monomernom gineceju, ali postoje indicije da je zapravo sinkarpnog porijekla
ginecej   - sinkarpni - ginecej od više sraslih plodnih listova (cenokarpni s.l.). Ovisno o obimu i djelovima plodnih listova koji sraštavaju razlikuje se više podtipova, vidi sinovarni g., sinstiloovarni g. eusinkarpni g., sinstilni g.
ginecej   - sinovarni - sinkarni ginecej u kojemu su plodni listovi srasli plodnicama
ginecej   - sinstilni - sinkarpni ginecej u kojem su plodni listovi srasli vratovima
ginecej   - sinstiloovarni - sinkarni g. u kojemu su plodni listovi srasli plodnicama i vratovima
ginodiecične b. - jednospolni ženski i dvospolni cvjetovi na različitim individuumima, npr. Thymus serpyllum
ginogametocista - termin koji se ponekada rabi za arhegonij ili oogonij
ginomonecične b. - jednospolni ženski i dvospolni cvjetovi na istom individuumu
ginostegij - organ nastao specifičnim sraštavanjem gineceja i andreceja (npr. Orchidaceae, Asclepiadaceae)
glacijalni relikt - relitkna svojta zaostala na nekom današnjem području od posljednje glacijacije, tj. ledenog doba
goli cvat - cvatovi u kojh su brakteje bočnih osi koje nose cvjetove posve reducirane
gomolj korijenski - podzemni organ biljke nastao odebljanjem spremišnog stabljičnog korijena, analogan je stabljičnom gomolju, a homologan postranom korjenju, ima korjenovu kapu, nedostaju lisni zametci, a anatomska građa odgovara primarnom korjenu (npr. Dahlia, Ranunculus ficaria, Ipomea batatas, Gymnadenia); hrana se gomila u jako odebljalom parenhimu kore, a odebljanje se zasniva isključivo na primarnim procesima rastenja
gomolj stabljični - podzemni organ biljke nastao odebljanjem stabljike (krumpir, eng. “cormous”)
gomoljasti geofit - vidi kriptofiti
gon - spolna rasplodna stanica općenito
gona - vidi mejospora
gonit - isto što i gon
gumeni kanal - shizogena sekretorna spremišta kanalnog oblika ispunjena gumastim sadržajem (npr. Cycadaceae)
gušilac drveća - biljka koja počinje život kao epifit, naknadno razvija isprava nerazgranjeno slobodno viseće zračno korijenje koje po doticaju s tlom stvara sekundarno odebljalo potporno i hranidbeno korijenje koje sve više, a konačno u cjelosti obuhvaća biljku - primarnu podlogu te je usmrćuje oduzimanjem svjetlosti i ostalih resursa (npr. neke svojte roda Ficus)
 
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

 | home | novosti | praktikum | indeks svojti | tumač pojmova | realizacija | links |


©2000 Botanički Praktikum-On Line