Tumač pojmova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
 
radijalna s. - vidi aktinomorfna s.
radikula - vidi korijen klicin
rafidi - kristali kalcij-oksalata, tanki, igličasti, često položeni paralelno gradeći snopić zatvoren unutar “rafidne vrećice”
rasplodna lukovica - tip bulbila u kojega najveću masu čine ± bazalni djelovi mladih listova (Dentaria bulbifera, Lilium bulbiferum)
rasplodna stanica - vidi gameta
rasplodna tjelešca - vidi bulbil
rasplodni izdanci - dijelovi izdanaka koji se ističu posebnom građom i mogu djelovati kao kao jedinice za rasplod, kada su nadzemni nazivaju se bulbilom, ili u vodenih biljaka hibernakulom
rastresito-porozno drvo - mikroporno drvo
raznodomnost - raznolik raspored jednospolnih i dvospolnih cvjetova na individuima istovremeno, jednospolni muški i/ili jednospolni ženski i/ili andromonecični i/ili ginomonecični i/ili dvospolni cvjetovi
rebro - obično se odnosi na deblje žile lista koje su izbočene s donje strane, dok na gornjoj strani mogu biti ispoljene brazdama (žljebovima)
rebro glavno - rebro koje prolazi kroz medijanu lista i osobito je jako razvijeno, također središnje rebro; od njega se odvajaju postrana rebra
rebro središnje - vidi rebro glavno
receptakulum - vidi cvjetište
receptor - naziv za žensku gametu
reducirani tip - ontogenija stijenke antere tijekom koje nastaju endotecij i tapetum, bez središnjih slojeva
rekaulescencija - pojava sraštavanja bočnog ogranka kongenitalno s pripadnom braktejom tako da bočni ogranak sjedi na brakteji (npr. Thesium, Tilia, poseban vid u svojte Atropa belladonna); vrsta matatopije
relikt - svojta koja predstavlja ostatak davno nestale flore, vidi glacijalni relikt
remet - fiziološki nezavisan individuum; jedan ili više remeta čine jedan genet (eng. ramet)
repasti korijen - vidi korijen repasti
resupinacija - rotacija cvijeta oko osi uzrokovana torzijom cvjetne stapke ili plodnice
reznica - odrezani dio biljke (stablo, grana, korijen, list) koji sadrži adventivni pup ili pupove
Ricinus tip - tip sekundarnog drva u kojega primarne zrake srčike ostaju očuvane samo u obliku posve uskih jednostaničnih do višestaničnih zraka srčike ograničene visine
rizoderma - jednoslojna epiderma korijena od stanica tankih vanjskih stjenki i bez kutikule koja ubrzo ugiba zajedno s korijenskim dlačicama; zamjenjuje je sekundarno kožno tkivo - egzoderma
rizoid - korijenu nalik struktura razvijena u steljnjača (npr. neke smeđe alge, mahovine) koja nije anatomski i histološki diferencirana kao i “pravi” korijen viših biljaka
rizom - vidi izdanak podzemni
rizomski geofiti - vidi kriptofiti
rubni meristem - vidi marginalni meristem
rugozno - grubo skulpturirano, npr. eksine nekih polenovih zrna (lat. OP?)
rukavac - baza lista koja najčešće obavija i zaštićuje pazušni pup pripadajuće lista, interkalarnu zonu rastenja idućeg višeg odsječka stabljike ili čak čitav vršni pup
 
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

 | home | novosti | praktikum | indeks svojti | tumač pojmova | realizacija | links |


©2000 Botanički Praktikum-On Line