Praktikum  
PRAKTIKUM    

Botanički praktikum
On Line


Botanički praktikum On Line podrška je provedbi nastave iz botanike kolegija Kormofita (4103, 4104) i Botanika (4021) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Sadržaj će, međutim, biti korisno nastavno pomagalo i za potrebe izvođenja nastave na srodnim fakultetima koji izučavaju botaniku u manjem obimu, npr. farmaciji, agronomiji, šumarstvu ili sl. Ovaj dio praktikuma realiziran je djelomično u okviru projekta Ministarstva znanosti i tehnologije (id. 00-26, ugovor 354-1-0311-2000) 

Dio sadržaja prilagođen je uporabi u savladavanju nastavne građe iz predmeta Biologija u srednjim školama. Ovaj dio Praktikuma realiziran je u okviru projekta Hrvatskog prirodoslovnog društva E-škola mladih znanstvenika - Biologija uz financijsku potporu Otvorenog društvo - Hrvatska 


Sav materijal na ovom site-u može se na drugim lokacijama koristiti isključivo za edukativne svrhe. Ukoliko imate drugačije namjere molimo vas da nas prije kontaktirate.

   Tumač pojmova
   TUMAČ POJMOVA
Novosti
NOVOSTI
Realizacija
REALIZACIJA

screenshot1.gif (36526 bytes)  
INDEKS SVOJTI   

Sugestije i komentari na mail: toni@botanic.hr.
Materijale priredili: Alma Valenti, Marin Grgurev, Iva Dobrović

web master: Marin i Vinko

u suradnji s CARNet-om

   Linkovi
    LINKS