Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu 

Biološki odsjek

BOTANIČKI ZAVOD I BOTANIČKI VRT

Adresa: Marulićev trg 20/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
Rooseveltov trg 6, HR-10000 Zagreb, Croatia
Tel.: +3851 4777 700; Fax: +3851 4826 260

 

Botanicki zavod s botanickim vrtom djeluju kao nedjeljiva cjelina unutar Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematickog fakulteta. Kontinuirana nastava botanike pocinje skolskom godinom 1875./76. što predstavlja i pocetke Botanicko-fiziološkog zavoda kako je prvotno nazvan, a bio je smješten u zgradi gornjogradske gimnazije. Već tada zavod ima herbarij od 10000 listova koje je poklonio prvi profesor botanike Zagrebackog Sveucilišta B. Jiruš. Iz tih pretijesnih prostorija Zavod je preseljen u glavnu sveucilišnu zgradu, današnji Rektorat, a kasnije na Marulicev trg 20. Danas je Botanicki zavod smješten na tri mjesta. Dio se nalazi na Marulicevom trgu 20 (vegetacija, geobotanika, ekologija floristika i Hrvatski herbar ZA i uredovnica zavoda). Drugi dio Zavoda nalazi se na Marulicevom trgu 9A u Botaničkom vrtu (sistematika, flora, anatomija, virologija, hortikultura, Hrebarij Ive i Marije Horvat ZAHO i ravnateljstvo Vrta). Treci dio Zavoda nalazi se na Rooseveltovu trgu 6 (mikrobiologija i niže bilje, te biljna fiziologija). Sam Botanicki vrt utemeljen je 1889. godine. U Botanickom zavodu i Botanickom vrtu odvija se nastava iz gotovo svih područja botanike koja su ukljucena u nastavne planove i programe nastavnickih i strucnih smjerova studija biologije na Biološkom odsjeku. U okviru zavoda djeluje nekoliko profiliranih grupa znanstvenika i suradnika. Predstojnik zavoda je prof. dr. B. Pevalek-Kozlina

 

Članstvo u:

 

IAPT logo Planta Europa logo

ECNC logo OPTIMA logo

 

Tematske skupine

 

Ekologija bilja, geobotanika, fitocenologija

Virologija i anatomija bilja

Niže bilje i mikrobiologija

Fiziologija bilja

Sistematika bilja i flora (samo na engleskom)

Botanički vrt


Izdavacka djelatnost

 

Acta Botanica Croatica

Delectus Seminum 2004 (in PDF format)

 

Zbirke

 

Hrvatski herbar (ZA)

Herbar Ive i Marije Horvat

 

Nastavni i drugi servisi

 

Kormofita On-Line ne održava se od July 2005

Botanika On-Line ne održava se od July 2008

Flora Hrvatske

Botanicki praktikum On-Line

GIS BioLAB

Flora Croatica Database - Taxonomy

Flora Croatica Database - Bibliography

Središnja biološka knjižnica

 

Znacajne poveznice

 

Internet Directory of Botany

Webmail korisnici (croatica.botanic.hr server)

Hrvatsko botanicko društvo

 

Održava Toni Nikolic; Posljednje promjene 16. 04. 2004.; U suradnji s