Botanički zavod I

Radna grupa za geobotaniku, fitocenologiju, floristiku i sistematiku, vegetacijsko kartiranje i Hrvatski herbar

Adresa: Marulićev trg 20/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel.: (01) 4895 560, fax. (01) 4895 571 (tajništvo)Djelatnici:

1. Prof. dr. sc. Nedeljka Šegulja, redovni profesor (4895 567)
2. Prof. dr. sc. Jasenka Topić, izvanredni profesor (4895 566)
3. Dr. sc. Vladimir Hršak, docent (4895 562) 
5. Mr. sc. Mihovil Jakov Plazibat, stručni suradnik, kustos zbirki Herbarium Croaticum (ZA) i Herbarium Ive i Marije Horvat (ZAHO) (4895 570)
6. Mr. sc. Zvjezdana Stančić, viši asistent (4895 564)
7. Dipl. inz. Tamara Šegedin, stručni suradnik pri herbarskim zbirkama (4895569)
8. Mr. sc.  Alma Kumbarić, asistent (4895 565)
9. Dipl. inž. Antun Alegro, mladji asistent (4895 563)

Prof. dr. sc. Ljerka Marković, redovni profesor u mirovini
Prof. dr. sc. Ljudevit Ilijanić, redovni profesor u mirovini

Nastava koja se održava u okviru radne grupe:

Geobotanika i ekologija bilja
Ekologija bilja
Geobotanika
Osnove botanike
Opća ekologija
Vegetacijsko kartiranje
Terenska nastava iz botanike

Područje znanstvenih aktivnosti: geobotanika, floristika, fitocenologija, ekologija, vegetacijsko kartiranje.

ProjektiBotanički zavod