FAUNA PARKA PRIRODE "LONJSKO POLJE"

Prostor parka prirode "Lonjsko polje", koji poput mozaika cine prostrane sume hrasta luznjaka ispresijecane slikovitim pasnjacima i mnostvom vodenih povrsina, predstavlja jedno od najvrijednijih faunistickih podrucja Europe, posebno u odnosu na ornitofaunu.

Zabiljezeno je 239 vrsta ptica, od kojih je vise od 130 gnjezdarica. Uocene su dvije vrste sa popisa svjetski ugrozenih vrsta: orao stekavac (Haliaetus albicilla) i prdavac prepelicar (Crex crex), te oko 30 vrsta koje su ugrozene u europskim razmjerima: crna roda (Ciconia nigra), orao kliktas (Aquila pomarina), zlicarka (Platalea leucordia) i dr.

Zlicarka na lokalitetu orintoloskog rezervata "Krapje dol" ima koloniju od oko 200 pari, sto cini 10% sveukupne europske populacije ove vrste. U Krapje dolu gnijezde se jos i mala bijela caplja (Egretta garzetta), velika bijela caplja (Egretta alba), caplja danguba (Ardea purpurea) i gak kvakavac (Nycticorax nycticorax). Lonjsko polje obitavaliste je i jedne od najvecih koncentracija bijelih roda (Ciconia ciconia); 1988. g. izbrojeno je 580 parova, od cega 51 par u selu Cigoc, pa je 1944. g. Cigoc proglasen europskim selom rode.

Vrlo zanimljivu skupinu cine ptice grabljivice: skanjac misar (Buteo buteo), skanjac osas (Pernis apivorus), orao zmijar (Circaetus gallicus), kobac (Accipiter nisus), jastreb (Accipiter gentilis), eja mocvarica (Circus aeruqinosus), sokol lastavicar (Falco subbuteo), sova jastrebaca (Strix uralensis), kukuvija drijemavica (Tyto alba), mala usara (Asio otus) i sumska sova (Strix aluco).

Park prirode "Lonjsko polje"