Glavata zelva (Caretta caretta)


Najcesca i najbrojnija vrsta Jadrana zasigurno je glavata zelva. Rasprostranjena je i u Atlantskom, Pacifickom i Indijskom oceanu, Crnom moru, te u Sredozemlju, gdje gnijezdi na obalama Grcke, Turske i Cipra. Cesto se moze naci u blizini kopna, i najcesca je zelva Mediterana. Karapaks je ovalan, dug i do 110 cm, no obicno je manji. Karnivorna je, a hrani se uglavnom mekuscima, rakovima i ribama. S obzirom na relativno cesta opazanja ove vrste u Jadranu (poznato je da je jedina vrsta koja gnijezdi i u umjerenim vodama), postoji sumnja o mogucem odlaganju jaja i na nekim nasim pogodnim otocima.
Zanimljivi su njeni nalazi u bocatim vodama delte Neretve i u Skadarskom jezeru (BOLKAY, 1924), kao i u Prokljanskom jezeru kod Sibenika (DE LUCA et al., 1990). Na obalama Kozarice (Mljet) pronaden je mrtav juvenilni primjerak ove vrste (LIPEJ et al., 1987).

Nalazi glavate zelve i nedeterminiranih primjeraka por. Cheloniidae u akvatoriju istocnog Jadrana

Glavata zelva (Caretta caretta):

S j e v e r n i J a d r a n :
R 198/93, Rovinj, 1917 (KRUMBACH, 1917) R 01/93, near Krk island, 1947: MAR 12 (coll. HPM, No. 2097) (PAVLETIC, 1964) R 163/93, Molat island, 1988: summer, leg. I. Barac R 170a/93, Veli Rat, N-W of the Dugi otok, 1988: summer, leg. Z. Galusic R 22/93, sea around W Istra, 1989: summer, leg. D. Zavodnik R 55/93, Piran bay, 1991, leg. K. Zvone R 53/93, Portoroz bay, 1992: AUG, leg. K. Zvone R 56/93, sea around W Istra, 1992: AUG, leg. K. Zvone R 54/93, Fiesa, Piran, 1992: SEP 25, leg. K. Zvone R 68/93, Rovinj, 1992: SEP, obs. J. Damiancic R 65/93, Rovinj, 1992: summer, 3 ex., obs. J. Damiancic R 23/93, W Istra, 1992: summer, leg. D. Zavodnik R 92/93, Grota Cape, Srednja vrata, N-E of the Cres island, obs. N. Mrsic R 93/93, Beli, Srednja vrata, N-E of the Cres island, obs. N. Mrsic R 94/93, Predoscica bay, Srednja vrata, E of the Cres island, obs. N. Mrsic R 95/93, Zeca island, S-W of the Cres island, obs. N. Mrsic R 96/93, Unijski kanal, obs. N. Mrsic R 97/93, Plavnik island, obs. N. Mrsic R 98/93, Lopar, Senjska vrata, obs. N. Mrsic R 99/93, Supetarska Draga, Senjska vrata, obs. N. Mrsic R 100/93, Rijeka bay, obs. N. Mrsic R 101/93, Rovinj, obs. N. Mrsic

S r e d n j i J a d r a n :
R 153/93, Lapad, Dubrovnik, 1888: OCT 29, don. F. Gondola (coll. PMD, No. 108) R 154/93, Dubrovnik, 1895: SEP 27 (coll. PMD, No. 423) R 151/93, Lapad, Dubrovnik, 1901: MAR 23 (coll. PMD, No. 894) R 31/93, Neretva delta, 1901 (BOLKAY, 1924) R 152/93, Dubrovnik, 1906: MAR 26 (coll. PMD, No. 1230) R 155/93, Dubrovnik, 1907: OCT 01, leg. B. Kosic (coll. PMD, No. 1319) R 166/93, Srednji kanal (Ugljan island - Dugi otok island), 1908: APR 24 (coll. PMZ, No. 143/3R) R 32/93, Neretva delta, 1909 (BOLKAY, 1924) R 156/93, Lokrum, Dubrovnik, 1916: MAR 27 (coll. PMD, No. 1618) R 09/93, Makarska, 1925: AUG 15 (coll. HPM, No. 752) (PAVLETIC, 1964, as Chelonia mydas) R 08/93, Korcula island, 1936: MAY 12 (coll. HPM, No. 2061) (PAVLETIC, 1964, as Chelonia mydas) R 143/93, Scedro island, near Hvar island, 1983: JUN, obs. & photo: M. Juricic R 121/93, Kozarica, Mljet isl., 1987: MAY, juv. ex. (LIPEJ ET AL., 1987) R 21/93, Bilin zal, Lumbarda, Korcula island, 1988: AUG, obs. F. Perovic R 130/93, Prokljan Lake, Sibenik, 1988: AUG (DE LUCA ET AL., 1990) R 131/93, Marinska, Sibenik, 1988: AUG, (DE LUCA ET AL., 1990) R 147/93, Sicenica, Trogir, 1988, leg. N. Vidovic R 110/93, Split, 2 ex. (GASTON, 1960) R 20/93, Blitvenica, Sibenik, 1992: DEC, leg. G. Piasevoli R 16/93, Sibenik (coll. PMS, No. 59)

J u z n i J a d r a n :
R 33/93, Skadar Lake (BOLKAY, 1924)

N e p o z n a t i l o k a l i t e t :
R 03/93, Adriatic sea (before 1900), 2 ex. (coll. HPM, No. 732, 733) (R”SSLER, 1904) R 15/93, Adriatic Sea (coll. PMS, No. 60) R 24/93, Adriatic Sea, 2 ex. (coll. CIM Rovinj) R 26/93, Adriatic Sea (coll. CIM Rovinj) (MARCUZZI, 1972) R 29/93, Adriatic Sea (coll. MFSN, No. 100) (LAPINI, 1984) R 34/93, Adriatic Sea, 4 ex. (coll. PMB, No. 229, 230, 231, 232) (DZUKIC, 1972)

NEDETERMINIRANI PRIMJERCI (por. Cheloniidae)

S j e v e r n i J a d r a n :
R 178/93, Iski kanal, 1956: JUL, obs. I. Jelic R 129/93, Zadar, 1967, obs. D. Petricioli R 106/93, Osor, Cres island, 1977 (CEPE, 1983) R 141/93, N from the Susak island, 1978: SEP 24, obs. M. Juricic R 48/93, E of the Olib island, 1979: summer, obs. D. Ilic R 46/93, Olib island, 1983: summer, obs. D. Ilic R 128/93, Preko, Ugljan island, 1983, obs. M. Uhoda R 28/93, Crveni otok, Rovinj, 1985: JUN, obs. I. Habdija R 120/93, sea between Silba island and Ilovik island, 1985: AUG, obs. M. Zunic R 49/93, Sv. Nikola, Olib island, 1985: summer, obs. D. Ilic R 170b/93, W from the Molat island, 1985 - 1986, 3 ex., obs. Z. Galusic R 13/93, Susak island, 1987: MAY, obs. S. Fiedler R 45/93, rt Abinja, Olib island, 1987: summer, obs. D. Ilic R 70/93, W from Susak island, 1988: JAN, 3 ex., obs. A. Palaoro R 57b/93, Rovinj, 1988 - 1993: winter, aprox. 40 ex., obs. G. Garbin R 47/93, N of the Olib island, 1989: AUG, obs. D. Ilic R 162/93, SW from the Vir island, 1989: AUG, obs. A. Muzanovic R 148/93, Porec, 1990: JUL 07, obs. L. Vucinic R 126/93, Zadarski kanal, 1990: summer, 2 ex., obs. R. Bajlo R 43/93, Veli Losinj, 1992: JUL 3, 2 ex., obs. V. Ivanic R 125/93, Zadar, 1992: JUL 25, obs. Z. Frin R 58/93, W from the Susak island, 1992: summer, aprox. 100 ex. in group, obs. G. Garbin R 60/93, Rovinj, 1992: summer, obs. G. Garbin R 61/93, Fazanski kanal, 1992: summer, 2 ex., obs. G. Garbin R 63/93, Porec, 1992: OCT, obs. M. Legovic R 180/93, Susak island, 1992, aprox. 10 ex., obs. I. Tarabokija R 57a/93, Rovinj, 1993: JAN 13, obs. G. Garbin R 59/93, Rovinj, 1993: JAN, obs. G. Garbin R 64/93, Rovinj, 1993: FEB, obs. M. Legovic R 144/93, Veli Losinj, 1993: MAY 02, obs. D. Holcer R 197/93, Pula, 1993: AUG 10, obs. on the beach, J. Damjancic R 196/93, Vrsar, 1993: OCT 18, obs. J. Damjancic R 109/93, Liskij - Male Srakane, near V. Srakane island (PETROVIC, 1970) R 69/93, Novigrad sea, obs. A. Palaoro R 160/93, sea between islands Premuda island - Molat island - Dugi Otok island, NOV - MAY, aprox. 100 ex./per year, obs. D. Vukic

S r e d n j i J a d r a n :
R 108/93, Bisevski kanal, 1931: JUL 12 (HIRTZ, 1932) R 171/93, Levrnaka island, Kornati islands, 1934: FEB, obs. R. Jelic R 172/93, Saharun, Dugi Otok island, 1935: JUL, 3 ex., obs. R. Jelic R 175/93, Lagnjic island, Dugi Otok island, 1936: JUL, 2 ex., obs. R. Jelic R 102/93, Baska voda, Makarska, 1945, obs. J. Radic (MRSIC, 1987) R 84/93, channels of central Dalmacija, 1946 - 1990, aprox. 400 ex., obs. I. Vela R 85/93, Hvarski kanal, 1947 - 1950, aprox. 60 ex., obs. M. Nola R 103/93, sea around Makarska and near islands, 1947 - 1987, approx. 40 ex. (MRSIC, 1987) R 177/93, Sestrica, Kornati, 1954: JUL, obs. I. Jelic R 40/93, Sv. Nedjelja, Hvar island, 1965: summer, obs. A. Zuljevic R 122/93, sea between Hvar island and Podgora, 1968: AUG, 2 ex., obs. M. Nola R 80/93, S of the Brac island, 1970, obs. I. Brkuljic R 142/93, Milna, Brac island, 1971: AUG, obs. M. Juricic R 132/93, sea between Mljet island and Vis island, 1973 - 1993, aprox. 15 ex., obs. N. Cvitanovic R 42/93, Starigrad, Hvar island, 1976: summer, obs. A. Zuljevic R 145/93, Peljesac, 1978, obs. A. Vidovic R 52/93, Viski kanal, 1979: AUG 24, obs. D. Huber R 41/93, Bisevski kanal, 1980: summer, obs. A. Zuljevic R 50/93, Mljetski kanal, 1982: SEP 14, obs. D. Huber R 179/93, Mala Lamjana, Ugljan island, 1985: JUL, obs. K. Vidov R 79/93, sea between Vis island and Susac island, 1986, obs. A. Palaoro R 140/93, Mrtovac island, Kornati islands, 1987: JUL, obs. Z. Zeljko R 51/93, Lastovski kanal, 1988: JUL 26, obs. D. Huber R 157/93, Manta island, Kornati, 1988: summer, obs. V. Galesic R 90/93, S coast of the Korcula island, 1989: JUL, obs. on the beach, A. Sutic R 149/93, Neretvanski kanal, 1989: SEP, obs. M. Despot R 73/93, N part of the Kornati islands, 1989: OCT, aprox. 300 - 500 ex. in group, obs. I. Sikic R 87/93, Pomena, Mljet island, 1989: NOV, obs. A. Palaoro R 189/93, Lastovnjaci islands, Lastovo island, 1989: summer, obs. I. Backo R 194/93, Korcula island, 1989: summer, obs. J. Skejic R 134/93, Lastovski kanal, 1989: autumn, 3 ex., obs. N. Cvitanovic R 89/93, Sv. Andrija island, 1989, obs. A. Palaoro R 74/93, Spinat island, SW from Vrgada, 1990: JAN, obs. I. Sikic R 182b/93, Kanal Zaplja, Lastovo island, 1990: winter, approx. 30 ex. in group, obs. M. Katic R 137/93, Korculanski kanal, 1990, obs. B. Alac R 188/93, Mrkjenta crna, Lastovnjaci islands, Lastovo island, 1990, obs. I. Ivelja R 77/93, Vis island, 1991: OCT, obs. A. Palaoro R 192b/93, Palagruza island, 1991: summer, 2 ex., obs. I. Davidovic R 118/93, Boninovo, Vis island, 1992: APR, obs. J. Svilicic R 161/93, Zut island, Kornati islands, 1992: JUN 20, obs. S. Spadic R 75/93, rt Opat, S part of the Kornat island, 1992: JUL, obs. I. Sikic R 91/93, S coast of the Lastovo island, 1992: AUG, obs. A. Sutic R 116/93, N from the Barjaci islands, Vis island, 1992: SEP 20, obs. M. Znanic R 124/93, Makarska, 1992: SEP, obs. J. Nola R 81/93, sea between Maslinica (Solta island) and Komiza (Vis island), 1992: NOV 12, obs. I. Brkuljic R 76/93, N of the Vrgada island, 1992: DEC, obs. I. Sikic R 191/93, Susac island, 1992: spring, obs. I. Davidovic R 192a/93, Palagruza island, 1992: summer, obs. I. Davidovic R 190/93, Susac island, 1992: summer, obs. I. Davidovic R 169/93, Veli Rat, NW coast of the Dugi otok island, 1992: winter, 8 ex., obs. N. Perovic R 78/93, Barjak island, Komiza, Vis island, 1993: JAN 20, obs. A. Palaoro R 165/93, W from the Dugi Otok island, 1993: FEB 15, obs. R. Petani R 164/93, W from the Dugi Otok island, 1993: FEB 16, obs. R. Petani R 119/93, Barjaci islands, Vis island, 1993: FEB 20, obs. L. A. Bozanic R 82/93, S of the Pakleni otoci, Hvar island, 1993: FEB-APR, 2 ex., obs. I. Brukljic R 114/93, SW from the Bisevo island, 1993: MAR 20, obs. D. Foretic R 112/93, W coast of the Vis island, 1993: MAR, obs. L. Marinkovic R 117/93, S from the Vis island, 1993: APR 05, obs. M. Joncic R 113/93, Barjaci islands, Vis island, 1993: APR 08, obs. Z. Demaria R 146/93, S from Dubrovnik, 1993: APR 20, obs. M. Batistic R 115/93, SW from the Bisevo island, 1993: APR, obs. Z. Demaria R 195/93, Cetina Delta, 1993: JUN 21, obs. on the beach, J. Skejic R 193/93, Susac island, 1993: summer, obs. J. Skejic R 86/93, Hvarski kanal, obs. M. Nola R 133/93, Lastovski kanal, obs. N. Cvitanovic R 181/93, Kopiste island, Lastovo island, obs. G. Rakic R 182a/93, Kanal Zaplja, Lastovo island, obs. M. Katic R 183/93, Lastovnjaci islands, Lastovo island, 3 ex., obs. I. Jurica R 184/93, Lastovnjaci islands, Lastovo island, 2 ex., obs. A. Frlan R 185/93, Lastovo island (south coast), obs. P. Crnic R 186/93, Lastovnjaci islands, Lastovo island, obs. I. Cihoratic R 187/93, Vrhovnjaci, Lastovo island, obs. I. Ivcevic

J u z n i J a d r a n :
R 158/93, Boka Kotorska, 1979: summer. obs. V. Galesic R 159/93, Boka Kotorska, obs. D. Cucic